Rozbudowa przedszkola w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-10-12 13:55:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-12 13:55:58 178 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-10-12 13:56:51 184 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-11-16 12:55:00
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.pdf 2012-12-10 13:11:10