Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-09-04 15:17:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-09-04 15:17:51 104 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-05 12:22:34
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-10-26 08:39:00
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.pdf 2012-11-08 11:23:51