Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-08-17 08:31:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 08:31:14 74 razy
2 przedmiar_robA_t.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 08:32:05 70 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2012-08-27 14:53:27
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-09-06 14:04:47