Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_Szkolna.pdf 2012-08-10 11:12:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-10 11:12:36 243 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-10 11:12:36 227 razy
3 Przedmiar_robA_t_szkolna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-13 14:43:33 256 razy
4 M-dzie_Szkolna_Osw_-_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-13 14:43:53 242 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 09:23:48
2 wyjasnienia_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-22 08:54:00
Wynik postępowania
1 zawiadomnienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-09-07 10:27:46
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie_zamowienia_Szkolna_Miedzywodzie.pdf 2012-10-02 09:40:15