Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-08-02 15:06:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-02 15:06:54 89 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-02 15:07:07 124 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-07 15:01:47
2 odpowiedzi_na_zapytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-14 10:24:05
3 odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-14 10:22:34
4 tabela_robA_t_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-14 10:14:27
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2012-09-03 09:58:13
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie_zamowienia_Matejki_Dziwnow.pdf 2012-10-02 09:41:44