Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-08-02 09:29:46
2 sprostowanie_ogloszenia.pdf 2012-08-02 09:36:46
3 sprostowane_ogloszenie.pdf 2012-08-13 12:02:47
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-08-02 09:29:46 100 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyb._oferty.pdf 2012-09-13 14:26:09
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-10-22 09:21:33