Remonty cząstkowe nawierzchni i bieżące utrzymanie oznakowania na terenie Gminy Dziwnów.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_remonty_czastkowe.pdf 2012-07-25 15:26:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 (SIWZ_9__2012_-_utzrymanie_drA_g).pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-25 15:26:34 189 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyb._oferty.pdf 2012-08-07 10:39:39
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-08-16 12:37:00