Wykonanie podziałów i połączeń nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_podzialy_i_polaczenia_2012.pdf 2012-05-17 11:51:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_podziaA_y_i_poA_A_czenia_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 11:49:01 106 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-06-05 15:01:41
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-07-02 14:01:28