Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-05-11 11:15:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-05-11 11:15:21 41 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-05-30 11:52:26
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-06-06 12:10:17