Przetarg na dostwę polielektrolitu


Dziwnów 16 lutego 2007 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r Prawo zamówień publicznych

/ Dz.U. nr 19 poz. 177 /.

 

 

 

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie

ul. Mickiewicza 19

72-420 Dziwnów tel./fax (091) 3813088

Godziny urzędowania: pn.- pt.: od godz. 7:00 do godz.15:00

Przedmiot przetargu :

Dostawę polielektrolitu ( emulsji ) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Międzywodziu .

 

Termin wykonania zamówienia:

Dostawa w terminach określonych przez Zamawiającego w okresie roku 2007.

Przewidywana ilość polielektrolitu na rok 2007 wynosi 6000 kg.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

 

Warunki płatności:

Płatne w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury VAT .

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 2 marca 2007 roku do godziny 13

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przetarg_na_dostwe_polielektrolitu.doc 2007-02-16 11:31:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przetarg_na_dostwe_polielektrolitu.zip Po terminie otwarcia ofert 2007-02-16 11:31:27 76 razy