Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-04-25 13:53:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-25 13:53:42 60 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaA_nienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-07 10:56:45
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-05-23 08:56:12
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2012-06-06 12:06:56