Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dziwnówku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-03-08 13:49:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-03-08 14:46:32 119 razy
2 przedmiar_sA_oneczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-09 08:57:03 148 razy
3 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-03-08 14:37:40 133 razy
4 przedmiar_korekta_sloneczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-21 10:01:01 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-21 10:01:01
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-03-30 15:12:58
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.pdf 2012-04-20 15:18:57