Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_sporzadzanie_projektow_decyzji_2012.pdf 2012-01-05 23:16:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_sporzadzanie_projektow_decyzji_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-05 23:17:23 459 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-01-20 12:34:02
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-02-06 14:04:12