Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2012-01-04 13:04:49
2 sprostowanie_ogA_oszenia.pdf 2012-02-15 08:54:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-01-04 13:04:49 1068 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienia1_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-15 10:16:47
2 przykA_adowy_formularz_B_zal_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-15 10:20:39
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2012-03-09 13:51:52