Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_-_zaciagniecie_kredytu.pdf 2011-10-24 15:15:57
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2011-10-27 09:45:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-24 15:15:57 186 razy
2 SIWZ_-_zaciA_gniA_cie_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-24 15:20:35 101 razy
3 sprawozdania_2011.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-10-25 14:11:02 140 razy
4 sprawozdania_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-10-25 14:11:02 139 razy
5 zalaczniki_do_odpowiedzi_na_zapytania_1.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-10-27 11:03:02 140 razy
6 sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2011.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 15:21:24 70 razy
7 opinia_rio_o_wykonaniu_budzetu_za_i_polrocze_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 15:21:24 193 razy
8 ZaciA_gniA_cie_kredytu_-_zaA_A_czniki_nr_1,2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-31 14:00:06 88 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 08:59:49
2 odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 09:01:01
3 odpowiedzi_na_zapytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-31 14:48:05
4 odpowiedzi_na_zapytania_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-31 14:49:38
5 informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-31 14:50:08
6 odpowiedzi_na_zapytania_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 12:44:45
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 info_o_zmianie_terminu.pdf 2011-10-28 10:20:56
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-11-08 14:56:47
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-11-24 10:23:50