Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_-_Planista_II_2011.pdf 2011-08-31 13:55:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Planista_II_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:58:02 139 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-08 14:22:17
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.pdf 2011-09-21 13:53:22