Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2011-04-07 14:47:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:47:22 175 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-04-07 14:49:30 163 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaA_nienia_SIWZ_wod-kan_Szkolna_w_miA_dzywodziu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-15 09:30:27
2 Wyjasnienia_tresci_SIWZ_wodkan_Szkolna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-22 09:42:52
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze.pdf 2011-05-04 12:15:17
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf 2011-05-12 09:39:20