Projekt przebudowy budynku Jantar na mieszkania komunalne i socjalne w Dziwnowie na ul. Dziwnej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2011-03-16 10:15:05
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-16 10:15:06 241 razy
2 ekspertyza_jantar.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-16 10:16:28 304 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Jantar_-_odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-18 14:44:06
2 Jantar_-_odpowiedzi_2_na_pytania_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-23 14:34:35
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-04-14 09:13:46
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2011-05-02 12:11:18