Przebudowa i budowa promenady widokowej od ul Parkowej do ul. Żeromskiego w Dziwnowie - dokończenie inwestycji

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGA_OSZENIE_O_ZAMA_WIENIU.pdf 2011-03-02 13:57:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-02 13:57:37 148 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-03-03 13:54:40 128 razy
3 promenada_przedmiary.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-03 14:52:08 171 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_promenada.pdf 2011-04-01 10:41:20
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.pdf 2011-04-05 07:32:19