Budowa pomostu pływającego w Dziwnówku na jeziorze Wrzosowskim.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_Budowa_pomostu_pA_ywajA_cego_w_DziwnA_wku.pdf 2011-02-18 14:43:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Budowa_pomostu_pA_ywajA_cego_w_DziwnA_wku_na_jeziorze_Wrzosowskim_zmiana.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 14:43:22 224 razy
2 STWiOR-0.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 14:57:53 369 razy
3 STWiOR-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 14:58:05 1551 razy
4 WRZOSOWSKIE_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 14:59:00 340 razy
5 projektB-717_Opis_techniczny-pomosty_pA_ywajA_ce-DzinA_wek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:06:33 1405 razy
6 projektBIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:06:50 319 razy
7 projektrys_01_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:07:06 168 razy
8 projektrys_02_przekroj.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:07:14 143 razy
9 projektRys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:07:28 177 razy
10 projektRys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:07:41 139 razy
11 projektRys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:07:50 121 razy
12 projektRys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:08:04 237 razy
13 projektRys.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:08:13 151 razy
14 opis_techniczny_oznakowanie_nawigacyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:11:11 545 razy
15 oznakowanie_nawigacyjne_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:11:39 112 razy
16 oznakowanie_nawigacyjneFA-85801.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:11:55 785 razy
17 oznakowanie_nawigacyjneFA-249801.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:12:07 301 razy
18 oznakowanie_nawigacyjneMLED-120SC_REV2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:12:16 123 razy
19 oznakowanie_nawigacyjneSolaLED-REV1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:12:38 500 razy
20 Operat_wodnoprawny_-_DziwnA_wek_pomosty_-_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:13:13 2762 razy
21 operat_wodnoprawnyrys.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:13:26 146 razy
22 operat_wodnoprawnyrys.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:13:41 116 razy
23 operat_wodnoprawnyrys.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:13:53 176 razy
24 operat_wodnoprawnyrys.4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:14:03 143 razy
25 operat_wodnoprawnyrys.5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:14:15 169 razy
26 Opis_prowadzenia_dziaA_alnoA_ci_w_jA_zyku_nietechnicznym_operat_wodnoprawny.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-18 15:14:45 757 razy
27 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-02-24 15:14:32 83 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_Budowa_pomostu_plywajacego_w_Dziwnowku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-01 10:41:32
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty_pomost_pA_ywajA_cy.pdf 2011-03-31 14:32:15
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-04-14 14:55:40