Zabezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Międzywodziu.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_-_Zabezpieczenie_skA_adowiska_odpadA_w_komunalnych_w_MiA_dzywodziu.pdf 2011-02-16 13:18:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalecenia_dotyczA_ce_ochrony_A_rodowiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:18:54 235 razy
2 SIWZ_-Zabezpieczenie_skA_adowiska_odpadA_w_komunalnych_w_MiA_dzywodziu.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:20:25 266 razy
3 OPIS_-__DziwnA_w-projekt_bud.-wyk..pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:20:48 424 razy
4 PBW-01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:21:01 188 razy
5 PBW-02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:22:07 204 razy
6 PBW-03.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:23:32 183 razy
7 PBW-04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:24:19 176 razy
8 PBW-05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:24:41 178 razy
9 PBW-06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:25:01 189 razy
10 PBW-07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:25:20 176 razy
11 PBW-08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:25:31 166 razy
12 PBW-09.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:25:54 184 razy
13 przedmiar_robA_t_-_zabezpieczenie_skA_adowiska_odpadA_w_komunalnych_w_MiA_dzywodziu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 13:26:36 261 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odp_na_pytania_zabezp_skladowiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-25 13:17:45
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-03-22 10:28:16
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-03-31 15:06:20