Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-11-10 14:01:59
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 14:01:59 221 razy
2 sprawozdania_2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 14:24:53 215 razy
3 sprawozdania_2007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 14:24:53 194 razy
4 sprawozdania_2008.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 14:24:53 198 razy
5 sprawozdania_2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 14:24:53 212 razy
6 zaA_A_czniki_uzupeA_nienie.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 15:22:13 170 razy
7 SIWZ_-_zmiany.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-18 13:56:49 163 razy
8 SIWZ_23.11.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 15:17:20 123 razy
9 Uchwala_RIO_Nr_XVIII-40-2009.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 09:52:18 228 razy
10 Zmiany_w_budzecie_2010.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 09:54:34 116 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-17 15:22:13
2 Odpoiwedzi_na_pytania2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-18 13:53:09
3 odpwiedzi_na_pytania_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-23 15:17:20
4 pytania_i_odpowiedzi_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-29 14:54:20
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2010-11-15 15:53:04
2 ogloszenie_o_zmanie_ogloszenia2.pdf 2010-11-23 15:27:41
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-12-06 14:14:08
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-12-28 12:11:08