Przebudowa drogi gminnej ulica Westchnień w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2010-11-04 15:22:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-04 15:22:45 235 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-04 15:23:03 168 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-11-22 08:53:07
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-11-29 12:19:40