Przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Dziwnówku na Oś. Zdrojowym i Słonecznym

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_02.11.2010.pdf 2010-11-02 15:17:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-02 15:17:58 162 razy
2 dokumnetacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-02 15:21:31 164 razy
3 uzupelniona_dokumentacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 15:17:14 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 15:17:14
2 odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-15 15:54:10
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-11-26 12:26:49
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-12-09 08:44:15