Zaprojektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Łukęcinie, Międzywodziu i Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2010-10-21 13:04:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-21 13:04:21 201 razy
2 zaA_A_czniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-21 13:05:24 188 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-03 08:00:40
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2010-11-17 08:24:32
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-12-17 14:44:45