Budowa pomostu pływającego w Dziwnówku na jeziorze Wrzosowskim

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie1.jpg 2010-10-12 10:03:08
2 ogloszenie2.jpg 2010-10-12 10:03:20
3 ogloszenie3.jpg 2010-10-12 10:03:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:04:48 141 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-12 10:23:00 148 razy
3 SIWZ-zmiana.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:45:56 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_s1.bmp Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:45:56
2 pytania_s2.bmp Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:46:34
3 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.jpg Po terminie otwarcia ofert 2010-10-26 09:47:07
Wynik postępowania
1 zawiadominie_o_uniewaA_nieniu_postA_powania.jpg 2010-11-04 09:51:53