Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Łąkowej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-10-06 08:28:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 08:28:35 119 razy
2 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-10-06 08:28:57 113 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.jpg 2010-11-04 09:52:33
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-11-29 14:56:15