Przebudowa ulicy i chodników na ul. Dziwnej w Dziwnowie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-08-23 13:59:48
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-23 13:59:48 157 razy
2 dokumnetacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-08-25 10:40:17 135 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-09-09 14:07:46
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-09-21 11:30:58