Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-07-28 13:51:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 13:51:54 150 razy
2 dokumnetacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 14:59:53 162 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.jpg 2010-08-25 14:08:53
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-09-21 11:30:00