Przebudowa nawierzchni ronda ul.Słowackiego, Mickiewicza i drogi 102 wraz z wymianą nawierzchni chodników w Dziwnowie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_1-3.jpg 2010-05-13 13:46:59
2 Ogloszenie_2-3.jpg 2010-05-13 13:47:10
3 Ogloszenie_3-3.jpg 2010-05-13 13:47:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_przebudowa_nawierzchni_ronda.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-13 13:47:30 142 razy
2 Dokumnetacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 10:17:48 79 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_postepowania.pdf 2010-06-01 10:45:20