Rozbiórka 6 budynków przy ul. Kaprala Koniecznego 8

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-05-06 13:15:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 13:15:54 168 razy
2 Dokumentacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-06 13:15:54 175 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-06-04 12:04:55
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-06-16 10:19:58