Modernizacja małej architektury oraz renowacja parku przy ul. Mickiewicza

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-05-04 11:32:54
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-04 11:32:54 130 razy
2 Dokumentacja.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-04 11:32:54 161 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-05-31 09:40:32
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-06-11 09:58:29