Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Szkolnej w Międzywodziu

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Budowa_mieszkaA__komunalnych_przy_ul._Szkolnej_w_MiA_dzywodziu.pdf 2010-04-13 08:14:10
2 Ogloszenie_o_zmianie_Ogloszenia.pdf 2010-04-30 11:34:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Budowa_mieszkaA__komunalnych_przy_ul._Szkolnej_w_MiA_a__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-13 08:14:10 258 razy
2 PDF_PROJEKT.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-04-13 08:21:07 298 razy
3 PDF_PRZEDMIARY_ROBA_T.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-04-14 13:13:37 242 razy
4 SIWZ-Poprawka.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-04-30 11:34:03 164 razy
5 badania_geologiczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-04 14:28:40 971 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_i_odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-30 11:34:03
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-06-29 12:57:39
2 Informacja_o_powtorzeniu_czynnosci.pdf 2010-07-09 11:41:01
3 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_05.08.2010.pdf 2010-08-05 15:15:46
4 informacja_o_powtorzeniu_czynnosci.jpg 2010-08-12 14:48:15
5 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-08-20 13:13:02
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-09-09 08:58:02