Dostawa i montaż przepompowni przepompowni P4 w Międzywodziu oraz przepompowni AGH w Łukęcinie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2010-03-10 12:16:57
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 12:16:57 145 razy
2 Przedmiar_robot.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-03-10 12:17:28 155 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-03-30 11:23:34
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-04-12 15:52:11