INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2006 ROK GMINY DZIWNÓW


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2006 ROK GMINY DZIWNÓW

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informacje z zakresu wykonania budżetu za 2006 rok.

1. Dochody budżetowe - 21.636.386,48 zł

2. Wydatki budżetowe - 21.181.184,22 zł

3. Nadwyżka - 455.202,26 zł

4. Przychody - 6.577.572,51 zł

- kredyt - 5.000.000 zł

- wolne środki na rachunku bankowym - 1.577.572,51 zł

5. Rozchody - 1.068.000,00 zł

-spłata kredytów-880.000,00 zł

-spłata pożyczek -188.000,00 zł

6. Zobowiązania wymagalne - 34.827,74 zł

7. Dotacje udzielone innym jst - 5.000,00 zł

8. Poręczenia i gwarancje - w roku 2006 poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Z lat ubiegłych pozostała kwota poręczenia w wysokości - 490.726,44 zł.

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2006 :

  1. Andruszkiewicz Lech&Żak Bogusław odroczenie terminu płatności

  1. Urbański Ryszard odroczenie terminu płatności

  1. Herezo Leokadiao odroczenie terminu płatności

  1. Bekasem Wacława rozłożenie płatności na raty,

umorzenie na kwotę - 2.748,50

  1. Doln.Cech Rzemiosł Metal. i Motr.

oraz Małej Przedsiebiorczości odroczenie terminu płatności,

rozłożenie płatności na raty

  1. Spnia Usług Socjalnych odroczenie terminu płatności

  1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji odroczenie terminu płatności,

umorzenie na kwotę 7.025,76

  1. Millennium Spółka z o.o. odroczenie terminu płatności

  1. Bytomska Spółka Restrukturyzacji rozłożenie płatności na raty

  1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

i Ochrony Środowiska rozłożenie płatności na raty

Przyczyna odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty oraz umorzenia podatku od nieruchomości - trudna sytuacja finansowa osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Dziwnów przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2006 rok znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego BIP.DZIWNOW.PL

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 28-05-2007 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Skarbnik Gminy 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2007 12:40